Rejestr Zakładów Leczniczych Zwierząt na terenie miasta Suwałk i powiatu suwalskiego (stan na 2023.12.15)