Rozporządzenie nr 6/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2021 roku, uchylające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia strefy zakażenia w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie województwa podlaskiego