Rozporządzenie nr 5/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2021 roku, uchylające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wystąpieniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa podlaskiego