Pokaż # 
Tytuł Opublikowano
Rozporządzenie nr 6/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2021 roku, uchylające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia strefy zakażenia w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie województwa podlaskiego 18 czerwiec 2021
Rozporządzenie nr 5/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2021 roku, uchylające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wystąpieniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa podlaskiego 18 czerwiec 2021
Rozporządzenie nr 3/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 10 maja 2021 roku, w sprawie wyznaczenia strefy zakażenia w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie województwa podlaskiego 12 maj 2021
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/766 z dnia 7 maja 2021 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich 10 maj 2021
Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii uzgodnione z PIWet – PIB Puławy, dotyczące tymczasowych minimalnych zasad bioasekuracji dla gęsi 05 maj 2021
Rozporządzenie nr 2/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 20 kwietnia 2021 roku, w sprawie zapobiegania wystąpieniu HPAI na terenie województwa podlaskiego. 21 kwiecień 2021
Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2020/798 z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2020/47 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w niektórych państwach członkowskich 18 czerwiec 2020
Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2020/711 z dnia 27 maja 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2020/47 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w niektórych państwach członkowskich 28 maj 2020
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom zakaźnym 21 maj 2020
Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2020/661 z dnia 15 maja 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2020/47 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w niektórych państwach członkowskich 18 maj 2020