Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/902 z dnia 3 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/902 z dnia 3 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.