Zmiana do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/687 z 26 kwietnia 2021

W dniu dzisiejszym opublikowane zostało Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/687 z 26 kwietnia 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Od dnia 28.04.2021 r cały powiat suwalski i m. Suwałki znajdą się w obszarze objętym ograniczeniami część II (tak zwana dawna strefa czerwona). Dawna strefa niebieska na terenie powiatu suwalskiego została zniesiona.

Tabela z naniesionymi nowymi kolorami, zgodnie z nową nomenklaturą.