Sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego

Sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego poprzez:

  1. badanie zwierząt rzeźnych i mięsa oraz produktów pochodzenia zwierzęcego,
  2. kontroli warunków sanitarno-weterynaryjnych podmiotów zarejestrowanych i zatwierdzonych produkujących, przechowujących i transportujących żywność pochodzenia zwierzęcego,
  3. nadzorowanie gospodarstw mleczarskich,
  4. przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w handlu,
  5. przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego i środków transportu w eksporcie i certyfikowanie wysyłek,
  6. realizacja monitoringu krajowego w zakresie pozostałości chemicznych, biologicznych, promieniotwórczości i zawartości dioksyn
  7. kontrola wyznaczonych lekarzy weterynarii przez Powiatowego Lekarza Weterynarii nad prawidłowością realizacji zadań,
  8. wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego i „pakietu higienicznego”.
  9. nadzorowaniem zakładów zatwierdzonych i koordynacją pracy akredytowanych punktów badających mięso metodą wytrawiania.